minyatur3
Zamanın ve mekânın
hikmetli tezgâhından geçerek
bizi biz yapan medeniyetimizi,
günün imkânlarıyla tazeleyerek
kesintisiz olarak geleceğe taşımak;
sanat ve zanaat ehlinin çabası
bu sürdürülebilirlik olmalıdır.